Gehoorverlies bij kinderen kan in veel verschillende vormen voorkomen. Eén van de meest onderschatte vorm is misschien wel het éénzijdig gehoorverlies waarbij het kind in kwestie over één gezond oor en een slechthorend / doof oor beschikt. De impact wordt vaak onderschat, vaak wordt gedacht dat één oor ook wel voldoende is. En als het oor volledig doof is, dan zou er geen hulpmiddel meer mogelijk zijn voor dat oor. Welke hindernissen ervaren kinderen met een éénzijdig gehoorverlies en belangrijker: wat kan eraan gedaan worden? Een aantal feiten en fabels op rij.

De natuur heeft voor iedereen twee normaal werkende oren voorzien en dit met reden. Dankzij het tweezijdig horen (binauraal horen) kunnen we meer geluiden horen en goed bepalen uit welke richting het geluid komt. Doordat onze hersenen van twee oren informatie ontvangen en combineren, zijn we bovendien in staat om beter spraak te verstaan in situaties met veel lawaai. We kunnen onze aandacht als het ware richten op een geluid (bv een spreker naast u), waarbij andere geluiden juist ‘onderdrukt’ worden.

Onderzoek wijst uit dat éénzijdig gehoorverlies vaak geassocieerd wordt met taalachterstand, concentratieproblemen en het minder goed zijn in het uitvoeren van complexe taken. In veel gevallen komt dit doordat de hersenen te veel energie verbruiken bij het verwerken van spraak in lawaai. Daardoor raken kinderen sneller vermoeid en verliezen ze eerder hun concentratie dan goedhorende kinderen. Bij concentratieproblemen wordt vaak niet aan een verminderd gehoor gedacht. Kinderen weten de gehoorproblemen vaak goed te verbloemen, ze zijn zich er zelf vaak niet eens bewust van. Een zitplekje voorin de klas is dus niet altijd de juiste oplossing.

Kinderen die met éénzijdig gehoorverlies geboren worden staan voor veel grotere uitdagingen dan men op het eerste zicht zou vermoeden. De eerder genoemde voordelen van tweezijdig horen vallen al vrij snel weg als één oor slechthorend is. Ouders en de omgeving denken vaak dat dat ene goede oor ook wel toereikend is. Zo zal door het verlies van tweezijdig horen het verstaan in rumoer een stuk moeilijker zijn, zoals in het klaslokaal. Een goed hoortoestel op het dove oor is dan een goede eerste stap.

100% doof oor

Maar wat als het oor 100% doof is? Dan heeft een hoortoestel toch geen zin!? Vaak wordt hierbij de denkfout gemaakt dat hiervoor geen hulpmiddel mogelijk is. Immers, een hoortoestel heeft geen zin voor een compleet doof oor, toch? Klopt, maar er zijn wel degelijk andere mogelijkheden. De meest gebruikte oplossing is de Roger Focus solo apparatuur: op het goede oor komt een mini-oortje (op het dove oor komt dus niks!). De leerkracht draagt een microfoontje die de spraak draadloos naar het mini-oortje op het goede oor van het kind stuurt. Zo krijgt het goede oor ‘superkrachten’ en kan het kind de lesstof goed tot zich nemen. De gehoorgang blijft wel deels open zodat de omgeving ook nog hoorbaar is. Onderzoek laat zien dat de kans op ‘zitten blijven’ 3 á 4 keer groter is bij kinderen met een éénzijdig gehoorverlies. Deze kinderen lijken zich in veel situaties goed te redden met één oor, maar de realiteit leert ons dat het kind toch veel mist.

Vergoeding

De Roger focus solo-apparatuur kan volledig vergoed worden uit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Dan dit nog even

Voor de volledigheid is het goed om ook de optie van CROS/BiCROS te noemen. Volwassenen kiezen vaker voor een CROS-oplossing. Hierbij zit op beide oren een hoorapparaatje, waarbij het geluid aan de kant van het dove oor wordt opgevangen en draadloos doorgestuurd wordt naar het hoorapparaatje op het goede oor. Voor kinderen is dit een minder praktische oplossingen, bovendien geeft dit geen oplossing voor het beter verstaan in rumoer en op grotere afstand (zoals in de klas).
Zoals vaak bij auditieve problemen is ook het betrekken van de omgeving een heel belangrijk onderdeel van de revalidatie. Het kindje, het gezin, de medeleerlingen, de school, en alle andere partijen moeten zich bewust zijn van de problematiek en weten hoe ze een gunstige omgeving voor ket kind kunnen creëren.
Meer weten? Raadpleeg een audioloog op het audiologisch centrum. Deze kan u nader informeren of de genoemde oplossing voor uw kind geschikt is. Zij kunnen u ook informeren over de vergoeding.

Klik hier voor meer informatie over de Roger Focus