Kinderen met een gehoorverlies heb minder goed toegang tot spraak, zelfs als er hoortoestellen gedragen worden. Draadloze microfoons kunnen de toegang verbeteren. Kunnen ze ook helpen bij de taalontwikkeling?

Om te leren spreken moet het kind volledige toegang hebben tot de spraakinformatie van ouders/verzorgers. Eerder studies lieten zien dat kinderen die een groter taalaanbod krijgen, op termijn ook over betere taalvaardigheden beschikken. Het jonge slechthorende kind krijgt minder talige input doordat het minder hoort, dat geldt ook al bij matige gehoorverliezen. Een eerste goede stap is het tijdig aanpassen van hoortoestellen. Echter, er is een beperking aan de mate van toegang tot spraakinformatie die het kan bieden. Met name omgevingslawaai en afstand hinderen de overdracht van spraakinformatie. Naarmate kinderen mobieler worden door kruipen en lopen en daarmee de afstand tot de ouders toeneemt, zal ook de kwaliteit van het spraakaanbod afnemen. Juist een goede kwaliteit van taalaanbod is essentieel voor slechthorende kinderen.

Een aanvullende hoortechniek voor ouders is een draadloze microfoon. Dit verhoogt het spraakvolume waardoor de ouder in lawaai en op afstand beter hoorbaar is. De draadloze microfoon hangt bij de ouders om de hals en vangt de spraak direct bij de bron op, en stuurt het vervolgens rechtstreeks naar de hoortoestellen van het kind. Dit kan spraak een boost geven tot wel 15 decibel.

De kosten voor een dergelijk systeem zijn voor veel ouders een belangrijk punt. Maar ook of het wel mogelijk is bij het model/merk hoortoestellen van hun kind. Daarom een belangrijke klinische vraag: ondersteunt een draadloze microfoon de taalontwikkeling van het slechthorende kind vergeleken met het kind met alleen hoortoestellen.

Onderzoek impact draadloze microfoon in thuissituatie

Het onderzoek ‘Outcomes of Children with Hearing Loss (OCHL)’ bestudeert de effecten van gehoorverlies op de ontwikkeling van het kind. Bij dit langlopende onderzoek is ook gekeken naar het gebruik van draadloze microfoons bij slechthorende kinderen vanaf de kleuterleeftijd. Op 5-jarige leeftijd werden de taalvaardigheden van kinderen uitvoerig getest op woordenschat, zinsbouw en gespreksvoering. Deze laatste betreft hogere taalvaardigheden, zoals het integreren van meerder concepten, reageren op subtiele aanwijzingen, of het maken van voorspellingen (bv wat gebeurt er met de koekjes als we ze in de oven doen?).

Resultaten tonen gunstige effecten slechthorende kinderen

De resultaten lieten geen verschillen zien tussen kinderen met en kinderen zonder een draadloze microfoon, maar er wel was een significante verbetering in de gespreksvoering. Hierbij worden hogere taalvaardigheden aangesproken. Dit betekent dat een draadloze microfoon als aanvulling op het hoortoestel een positieve impact kan hebben op hogere taalniveaus. Deze kinderen zijn dus beter in staat om problemen op te lossen, anticiperen beter op uitkomsten/gevolgen en kunnen beter hun standpunt of antwoord rechtvaardigen. Deze vaardigheden zijn essentieel voor succes in de klas en helpt hen in hun dagelijkse sociale leven.

Aanvraag en vergoeding draadloze microfoons

Speciaal voor kinderen levert Phonak de Roger solo-apparatuur. Deze draadloze microfoons zijn universeel, dus te combineren met alle merken hoortoestellen, CI of BCD. Dat maakt Roger ook tot de meest gebruikte oplossing voor kinderen. Voor de aanvraag van een Roger microfoon neemt u contact op met de audioloog van uw kind. Voor volledige vergoeding mogelijk vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar is voorschrift van de audioloog nodig.

Wetenschappelijke publicaties

Voor meer informatie over de onderzoeken van het OCHL team’s verwijzen we graag naar het recent gepubliceerde onderzoek in het gerenommeerde vakblad the Journal of Speech, Language, Hearing Research. Lees hier en the International Journal of Audiology, lees hier.

U leest hier meer over de OCHL studies.

Een belangrijke bijdrage werd geleverd door:

Beth Walker, PhD, CCC-A/SLP
Dr. Walker is an assistant professor in the Department of Communication Sciences and Disorders at the University of Iowa and the Director of the Pediatric Audiology Laboratory. Her NIH-funded research focuses on pediatric aural habilitation. She is an investigator on the Outcomes of Children with Hearing Loss study.

Maura Curran, PhD, CCC-SLP
Dr. Curran is a postdoctoral researcher/research SLP in the Department of Communication Sciences and Disorders at the University of Delaware. Her research focuses on grammar intervention and academic outcomes for children with language disorder.

Bron: Audiologyblog.phonakpro.com