Wat is tinnitus?

Iemand met tinnitus hoort geluid dat voor anderen niet waarneembaar is, omdat er geen externe geluidsbron is. Wat iemand hoort en in welke mate, verschilt per persoon en kan ook van tijd tot tijd verschillen. Er is een sterke link tussen gehoorverlies en tinnitus. Vier op de vijf mensen die worden behandeld voor tinnitus hebben ook een verminderd gehoor. Tinnitus kan leiden tot stress, vermoeidheid, concentratieproblemen en zelfs psychische klachten.

Geluidstherapie kan uitkomst bieden

Geluidstherapie, in combinatie met praktijkgerichte begeleiding, is een succesvol bewezen methode om tinnitus te beheersen. Bij geluidstherapie wordt extra geluid aangeboden wat kan helpen om de aandacht weg te nemen van de tinnitus en zo de negatieve gevolgen te voorkomen. De Phonak Audéo Q-familie biedt verschillende producten die kunnen helpen de tinnitus beheersbaar te maken.

Geluiden om de tinnitus te maskeren

De Audéo Q-familie van Phonak

De Audéo Q-familie van Phonak

De producten uit de Audeo Q-familie bieden het gehoor continu geluid aan om de tinnitus te onderdrukken (maskeren).

Afhankelijk van het gekozen product kunnen verschillende geluiden worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan kalmerende geluiden, die de stress die tinnitus met zich meebrengt verlichten; achtergrondgeluiden, om de tinnitus te maskeren; of interessante geluiden, die de aandacht vasthouden en zo afleiden van de tinnitusgeluiden.

Stel uw persoonlijke geluidsplan samen

Tinnitus Balance App

Tinnitus Balance App

Hiermee kunt u een persoonlijk geluidsplan samenstellen

De Tinnitus Balance-app van Phonak biedt u de mogelijkheid om uw eigen geluidsplan samen te stellen en te beheren. U kunt kiezen uit geluiden uit uw persoonlijke muziekbibliotheek of uit een lijst van standaard geluiden die zijn inbegrepen in de app. De Tinnitus Balance-app werkt op vrijwel elke smartphone. Samen met een specialist kunt u uw geluidsplan aanpassen en optimaliseren.

NVVS Informatiebijeenkomsten

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten over tinnitus op verschillende locaties door het hele land. Heeft u vragen of wilt u eens in contact komen met lotgenoten? Klik dan hier voor het overzicht van informatiebijeenkomsten in 2014.

Heeft u nu een vraag? Neem dan contact op met de NVVS Tinnitus-lijn: 0800-TINNITUS / 0800 84664887

Kom in contact met lotgenoten

Kom in contact met lotgenoten

Tijdens een tinnitus informatie- bijeenkomst kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Boektip: Eerste hulp bij oorsuizen

Boektip: Eerste hulp bij oorsuizen

Dit boek geeft antwoord op de vraag wat tinnitus is en door middel van veel praktische tips en ideeën wordt een handvat geboden om het oorsuizen te leren beheersen en in ernst terug te dringen.

Auteur: Olav Wagenaar
Te bestellen via www.doof.nl

Leven met tinnitus

Leven met tinnitus

In het magazine Gezond Gehoor vertelt Jos Vrijsen openhartig over zijn leven met tinnitus. Klik hier om het artikel te downloaden.

Deel je ervaringen @tinnitus_nl

Deel je ervaringen @tinnitus_nl

Volg het laatste nieuws over oorsuizen en deel je ervaringen via Twitter