Functiegericht voorschrijven

Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Wat heeft u nodig?

Wat heeft u nodig?

Hoortoestellen worden vergoed op basis van de benodigde functionaliteiten. Sommige zorgverzekeraars staan bijbetaling voor een toestel met extra functionaliteiten toe.

Hoortoestel moet passen bij benodigde functionaliteiten
In het nieuwe systeem zijn niet langer het gehoorverlies en de wensen van de klant bepalend. De functionaliteiten die de slechthorende nodig heeft, bepalen in welke categorie van hoortoestellen de slechthorende valt. Uiteraard speelt de mate van gehoorverlies hierin nog wel een belangrijke rol.

Geen standaard vergoedingstermijn
Hierdoor vervalt tevens de regeling dat u na vijf jaar recht had op een nieuw hoortoestel. U heeft nu recht op een nieuw hoortoestel wanneer dat functioneel nodig is. Dus als het hoortoestel dat u heeft, niet langer aansluit bij de voor u benodigde functionaliteiten.

Vaste eigen bijdrage van 25%
Als u een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betaalt u een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw verzekeraar is bepaald. De audicien kan u informeren over de hoogte van dit bedrag. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend.

Wat zegt de audicien?

'Het klinkt cliché, maar persoonlijke aandacht is zo belangrijk'

'Het klinkt cliché, maar persoonlijke aandacht is zo belangrijk'

Steven Rietberg, audicien

Audicien Steven Rietberg vindt het erg belangrijk dat zijn klanten een product vinden wat bij ze past. Een product waar ze echt mee uit de voeten kunnen en waarmee ze tevreden zijn. Zijn slogan luidt dan ook: ‘De minder goed horende medemens, een zo goed mogelijke hooroplossing bieden, met de modernste middelen die er maar te bedenken zijn’. Pas dan sluit hij met een gerust hart de deuren van zijn winkel en gaat hij met een goed gevoel naar huis. Lees het hele interview

Heldere informatie over hoortoestellen

Heldere informatie over hoortoestellen

Een modern hoortoestel is niet alleen compact maar ziet er ook nog eens mooi uit. Hoe werkt een hoortoestel nou eigenlijk? Wat zijn de verschillende mogelijkheden en hoort u weer alles met een hoortoestel? Deze en andere vragen worden beantwoord in deze folder.
Stuur een mail naar gain@fme.nl om deze gratis folder aan te vragen.

Klacht over het vergoedingssysteem?

Klacht over het vergoedingssysteem?

De NVVS heeft een speciale pagina op haar website waar u uw klachten omtrent het nieuwe vergoedingssysteem kunt aangeven. De NVVS wil door klachten samen te voegen achterhalen op welke punten het systeem moet worden verbeterd. Naar de pagina gaan

Een hoortoestel dat bij u past

Een hoortoestel dat bij u past

Er zijn veel verschillende soorten hoortoestellen. Het is belangrijk dat u een hoortoestel kiest dat bij u past, en invulling geeft aan al uw luisterwensen.

Lees verder