Al meer dan vier decennia speelt Phonak een belangrijke rol in de ontwikkeling en het op de markt brengen van hooroplossingen voor kinderen in alle leeftijden.

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Ze hebben behoefte aan hulpmiddelen die passen bij hun hun manier van leven, en aansluiten bij hun ontwikkeling. Het is voor audiologen – die slechthorende kinderen behandelen tot ze zestien zijn – belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn. Tijdens een symposium geeft Phonak tekst en uitleg over de laatste technologische ontwikkelingen. En over de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

Behandeling bepalen
Audiologen bepalen op basis van hun eigen ervaringen en inzichten hoe ze een slechthorend kind behandelen. Enerzijds is het auditieve geheugen nog vol in ontwikkeling. Dat maakt dat kinderen bij het horen met hoortoestellen niet of nauwelijks gehinderd worden door een reeds opgebouwde (en moeilijk aan te passen) hoorwereld. Hierdoor zijn minder technische foefjes nodig om het gehoor goed te ondersteunen. Anderzijds hebben zij optimale auditieve input nodig om tot een goede spraak-taalontwikkeling te kunnen komen. Audiologen maken afwegingen, afhankelijk van het kind en het gehoorverlies. Zij kijken niet alleen naar het gehoorverlies maar naar de hele situatie. Phonak wil ervoor zorgen dat zij hierbij de beschikking hebben over hoogwaardige, kindvriendelijke hulpmiddelen, voor kinderen van alle leeftijden.

Nieuwe producten
Voor de allerkleinsten betekent dat dat hoortoestellen zo gemaakt zijn dat bijvoorbeeld onderdelen niet door het kind zelf verwijderd kunnen worden. Voor alle kinderen geldt dat de behuizing degelijk moet zijn en tegen een stootje moet kunnen. Vrolijke kleuren maken het hoortoestel goed zichtbaar en bovendien leuk om te dragen. Maar het zijn natuurlijk vooral de functionaliteiten die passen bij een bepaalde levensfase wat een hoortoestel geschikt maakt. Is het kind nog zo klein dat het vooral één-op-één contact heeft of gaat het al naar school? Heeft het behoefte aan aanvullende hulpmiddelen op school of tijdens het sporten? Of wil het er gewoon bij horen, naar muziek kunnen luisteren en mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes? Het zijn de antwoorden op die vragen die bepalend zijn voor een audicien bij de keuze voor een hoortoestel. Diezelfde antwoorden vormen – naast de gebruiksaspecten die specifiek gelden voor kinderen – het uitgangspunt van Phonak bij de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten.

Adviesraad
Om ervoor te zorgen dat haar producten op alle mogelijke fronten geschikt zijn voor kinderen en optimaal bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden, laat Phonak zich al sinds 1998 adviseren door een onafhankelijk adviesorgaan: de Phonak Pediatric Advisory Board. Dit is een groep van specialisten, prominente kinderaudiologen, die door Phonak helpt bij ontwikkeling van verschillende hooroplossingen voor kinderen door het geven van advies op basis van hun expertise.
Een van de hooroplossingen die in samenwerking met de Advisory Board tot stand is gekomen, is Roger. Deze nieuwe vorm van solo-apparatuur is een enorme stap vooruit in spraakverstaan in gezelschappen en situaties waarbij omgevingsgeluid en afstand het spraakverstaan hinderen. Uitermate geschikt dus voor gebruik in het klaslokaal, op het sportveld, in de aula. De kwaliteit van het geluid is ongekend, aldus Phonak, die de Roger pen presenteert aan een groep enthousiaste audiciens tijdens het mini-sypmosium dat ze heeft georganiseerd om uitleg te geven over de werkwijze van Phonak op het gebied van hulpmiddelen voor kinderen.

Symposium
Het symposium biedt de audiciens de gelegenheid om te horen wat de laatste technologische ontwikkelingen zijn en hoe ze deze kunnen toepassen bij hun patiënten. Phonak vindt het daarbij belangrijk om niet alleen te laten zien wat er is, maar ook uit te leggen vanuit welke gedachten producten zijn ontstaan en waarom is gekozen voor bepaalde technieken en uitwerkingen. Ze meent dat alleen op die manier de audioloog een goed beeld kan krijgen van het product en het zo ook de kinderen en hun ouders goed kan adviseren en helpen weloverwogen beslissingen te maken die de beste mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van hun kind. Want, zo stelt Phonak, slechthorende kinderen moeten de kans krijgen om in contact te komen én te blijven met de wereld om hen heen.